Nyheter

Årsmøte søndag 18.2.24 kl 19:00

Det innkalles til årsmøte i IL og UL Heimhug søndag 18.februar 2024 klokken 19:00 i Ungdomshuset.  

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 11.februar 2024. 

Dagsorden: 

  • Åpning v/ leder 
  • Godkjenning av innkalling 
  • Valg av ordstyrer og referent 
  • Årsmelding 
  • Regnskap 
  • Budsjett 
  • Handlingsplan 
  • Innkomne forslag 
  • Valg av styre og komiteer 

Vel møtt!